pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Category

Prawo gospodarcze
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Wielokrotnie przedsiębiorcy stają przed koniecznością prowadzenia działalności w formie spółki. Czy to przekształcenia obecnej działalności gospodarczej czy też utworzenia spółki od podstaw. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele — chęć rozwoju, prowadzenia działalności z innymi osobami na określonych warunkach, optymalizacja podatkowa i wiele innych. Wówczas przedsiębiorcy zastanawiają się jaką spółkę wybrać. W polskim stanie...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Spółka komandytowa to jedna ze spółek osobowych, uregulowanych prawnie w Kodeksie spółek handlowych. Wyróżnia się na tle pozostałych spółek tym, że w jej przypadku przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i przynajmniej jeden (komandytariusz) odpowiada wyłącznie do kwoty wcześniej ustalonej przez wspólników – tzw. sumy komandytowej. Komplementariusz odpowiada za...
Read More
Negocjacje dobry prawnik
Negocjacje to proces, w którym strony starają się osiągnąć wspólne porozumienie w sprawie interesów, potrzeb i oczekiwań. Celem negocjacji w biznesie jest uzyskanie najlepszego możliwego rozwiązania dla obu stron, które będzie satysfakcjonujące i zaspokoi ich potrzeby. Negocjacje w biznesie mogą dotyczyć cen produktów lub usług, warunków współpracy, dostawy i wielu innych kwestii. Skuteczne negocjacje w...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Umowy gospodarcze są jednym z najważniejszych narzędzi w prowadzeniu biznesu. Służą one do określenia warunków współpracy między dwoma lub więcej stronami i zapewniają prawne zabezpieczenie ich interesów. Umowy gospodarcze są niezbędne w każdej dziedzinie biznesu, od sprzedaży produktów i usług po współpracę między firmami. Dzięki umowie strony mają pewność, że ich interesy zostaną zabezpieczone i...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Rozwiązanie spółki przez Sąd, uznawane jest w doktrynie za ostateczną drogę prowadzącą do rozwiązania spółki, która stosowana powinna być dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości jej rozwiązania i przede wszystkim wszelkich możliwych działań pozwalających uratować spółkę przed jej rozwiązaniem. Z regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych bezpośrednio umożliwiających rozwiązanie spółki przez sąd, skorzystać mogą spółki...
Read More
Prawnik Kraków, Miechów, Proszowice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąc niejako osobny byt, posiada osobowość prawną, w związku z czym musi działać poprzez swoje organy. Zgromadzenie wspólników i zarząd występują w spółce zawsze. Organy kontrolne są obowiązkowe w największych spółkach. Prawodawca ustalił charakterystykę każdego z organów jednak niektóre kompetencje lub obowiązki przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dla jednego organu, mogą...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Spółki kapitałowe są atrakcyjną formą prowadzenia działalności głównie z powodu ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy spółek kapitałowych, co do zasady nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Niezgłoszenie upadłości na czas Na początek warto przytoczyć art. 299 Kodeksu spółek handlowych wedle którego: 1. Jeżeli egzekucja przeciwko...
Read More