pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Month

luty 2019
prawo karne Miechów, Proszowice
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Czy warto korzystać z obrońcy ? Obrońca Kraków. W sprawach karnych, szczególnie tych poważniejszych, zalecana jest obecność adwokata lub radcy prawnego, aby zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnego wyniku. Nie jest to obowiązkowe i oczywiście można samemu bronić się w sądzie. Jednak adwokat Kraków lub radca...
Read More
prawo karne Miechów, Proszowice
Odpowiedzialność karna jest jednym z podstawowych elementów polskiego prawa karnego i służy do ukarania osób, które dopuściły się przestępstwa. W Polsce obowiązuje zasada odpowiedzialności za czyn zabroniony, co oznacza, że każda osoba odpowiada za swoje czyny i ponosi konsekwencje za nieodpowiedzialne zachowanie. Aby osoba była odpowiedzialna karnie za dane przestępstwo, muszą zostać spełnione warunki: czyn...
Read More
Negocjacje dobry prawnik
Negocjacje to proces, w którym strony starają się osiągnąć wspólne porozumienie w sprawie interesów, potrzeb i oczekiwań. Celem negocjacji w biznesie jest uzyskanie najlepszego możliwego rozwiązania dla obu stron, które będzie satysfakcjonujące i zaspokoi ich potrzeby. Negocjacje w biznesie mogą dotyczyć cen produktów lub usług, warunków współpracy, dostawy i wielu innych kwestii. Skuteczne negocjacje w...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Umowy gospodarcze są jednym z najważniejszych narzędzi w prowadzeniu biznesu. Służą one do określenia warunków współpracy między dwoma lub więcej stronami i zapewniają prawne zabezpieczenie ich interesów. Umowy gospodarcze są niezbędne w każdej dziedzinie biznesu, od sprzedaży produktów i usług po współpracę między firmami. Dzięki umowie strony mają pewność, że ich interesy zostaną zabezpieczone i...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Obrona karna Kraków. Obrona w sprawie karnej to proces prawny, w którym osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo do obrony swoich interesów i praw przed sądem. Obrońca może przedstawiać argumenty i dowody na rzecz swojego klienta, aby udowodnić jego niewinność lub uzyskać dla niego...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Rozwiązanie spółki prawnik Kraków. Rozwiązanie spółki przez Sąd, uznawane jest w doktrynie za ostateczną drogę prowadzącą do rozwiązania spółki, która stosowana powinna być dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości jej rozwiązania i przede wszystkim wszelkich możliwych działań pozwalających uratować spółkę przed jej rozwiązaniem. Z regulacji...
Read More
Prawnik Kraków, Miechów, Proszowice
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Spółki prawnik Kraków Spółka z.o.o. Jedną z najbardziej popularnych spółek w polskim porządku prawnym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniższy artykuł w sposób zwięzły przedstawi poszczególne ograny spółki z o.o. oraz opisze ich ogólną charakterystykę. Spółka z o.o. stanowi osobny byt prany i posiada osobowość...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Odpowiedzialność członków zarządu Prawnik Kraków Spółki kapitałowe są atrakcyjną formą prowadzenia działalności głównie z powodu ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy spółek kapitałowych, co do zasady nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Niezgłoszenie upadłości na czas...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Dział spadku prawnik Kraków. Dział spadku polega na podziale majątku po zmarłej osobie (spadkodawcy) między uprawnionych do dziedziczenia (spadkobierców). Proces ten może być przeprowadzany na drodze sądowej lub poza sądem, w formie ugody między spadkobiercami. Podział spadku jest kontrolowany przez prawo spadkowe, które określa, kto...
Read More