pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Day

28 lutego, 2019
prawo karne Miechów, Proszowice
W sprawach karnych, szczególnie tych poważniejszych, zalecana jest obecność adwokata lub radcy prawnego, aby zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnego wyniku. Nie jest to obowiązkowe i oczywiście można samemu bronić się w sądzie. Jednak adwokat lub radca prawny posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa karnego, a także mogą pomóc w obronie twoich praw i interesów....
Read More
prawo karne Miechów, Proszowice
Odpowiedzialność karna jest jednym z podstawowych elementów polskiego prawa karnego i służy do ukarania osób, które dopuściły się przestępstwa. W Polsce obowiązuje zasada odpowiedzialności za czyn zabroniony, co oznacza, że każda osoba odpowiada za swoje czyny i ponosi konsekwencje za nieodpowiedzialne zachowanie. Aby osoba była odpowiedzialna karnie za dane przestępstwo, muszą zostać spełnione warunki: czyn...
Read More
Negocjacje dobry prawnik
Negocjacje to proces, w którym strony starają się osiągnąć wspólne porozumienie w sprawie interesów, potrzeb i oczekiwań. Celem negocjacji w biznesie jest uzyskanie najlepszego możliwego rozwiązania dla obu stron, które będzie satysfakcjonujące i zaspokoi ich potrzeby. Negocjacje w biznesie mogą dotyczyć cen produktów lub usług, warunków współpracy, dostawy i wielu innych kwestii. Skuteczne negocjacje w...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Umowy gospodarcze są jednym z najważniejszych narzędzi w prowadzeniu biznesu. Służą one do określenia warunków współpracy między dwoma lub więcej stronami i zapewniają prawne zabezpieczenie ich interesów. Umowy gospodarcze są niezbędne w każdej dziedzinie biznesu, od sprzedaży produktów i usług po współpracę między firmami. Dzięki umowie strony mają pewność, że ich interesy zostaną zabezpieczone i...
Read More
Obrona w sprawie karnej to proces prawny, w którym osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo do obrony swoich interesów i praw przed sądem. Obrońca może przedstawiać argumenty i dowody na rzecz swojego klienta, aby udowodnić jego niewinność lub uzyskać dla niego jak najniższą karę. Obrona może być prowadzona przez prawnika radcę prawnego lub adwokata....
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Rozwiązanie spółki przez Sąd, uznawane jest w doktrynie za ostateczną drogę prowadzącą do rozwiązania spółki, która stosowana powinna być dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości jej rozwiązania i przede wszystkim wszelkich możliwych działań pozwalających uratować spółkę przed jej rozwiązaniem. Z regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych bezpośrednio umożliwiających rozwiązanie spółki przez sąd, skorzystać mogą spółki...
Read More
Prawnik Kraków, Miechów, Proszowice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąc niejako osobny byt, posiada osobowość prawną, w związku z czym musi działać poprzez swoje organy. Zgromadzenie wspólników i zarząd występują w spółce zawsze. Organy kontrolne są obowiązkowe w największych spółkach. Prawodawca ustalił charakterystykę każdego z organów jednak niektóre kompetencje lub obowiązki przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dla jednego organu, mogą...
Read More
Prawnik Miechów, Proszowice, Kraków
Spółki kapitałowe są atrakcyjną formą prowadzenia działalności głównie z powodu ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy spółek kapitałowych, co do zasady nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Niezgłoszenie upadłości na czas Na początek warto przytoczyć art. 299 Kodeksu spółek handlowych wedle którego: 1. Jeżeli egzekucja przeciwko...
Read More