pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Zasiedzenie w dobrej wierze – na czym polega ?

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze. Szukasz doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach o zasiedzenie ? Nasza kancelaria radcy prawnego oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu zasiedzenia. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

Zasiedzenie w dobrej wierze

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze to instytucja prawna, która pozwala na nabycie własności przez osobę niebędącą dotychczasowym właścicielem, ale która przez określony czas faktycznie włada nieruchomością. Istnieją dwa główne rodzaje zasiedzenia: w dobrej wierze i w złej wierze. W tym artykule skupimy się na zasiedzeniu w dobrej wierze, omawiając kluczowe aspekty związane z tym procesem, w tym definicję dobrej wiary, wymagany czas posiadania oraz praktyczne przykłady.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności nieruchomości przez upływ czasu, podczas którego osoba nieuprawniona wykonuje faktyczne prawo własności. Jest to instytucja prawna, która pozwala na nabycie własności przez nieuprawnionego posiadacza, gdy dotychczasowy właściciel nie podejmuje działań mających na celu odzyskanie swojej własności.

Posiadanie w dobrej wierze

Definicja dobrej wiary

Dobra wiara w kontekście zasiedzenia oznacza, że posiadacz nieruchomości jest przekonany, że przysługuje mu prawo do tej nieruchomości, mimo że w rzeczywistości takiego prawa nie posiada. Posiadacz w dobrej wierze działa w przekonaniu, że jego posiadanie jest zgodne z prawem i że nie narusza praw innej osoby. To przekonanie musi być uzasadnione okolicznościami, w jakich doszło do objęcia posiadania nieruchomości.

Przykłady posiadania w dobrej wierze

Przykładem posiadania w dobrej wierze może być sytuacja, w której osoba kupuje nieruchomość na podstawie umowy, która z jakiegoś powodu okazuje się nieważna (np. z powodu błędów formalnych lub braku umocowania sprzedawcy). Jeśli kupujący nie miał świadomości tych wad i miał uzasadnione podstawy sądzić, że umowa jest ważna, jest posiadaczem w dobrej wierze.

Długość okresu zasiedzenia w dobrej wierze

W przypadku posiadania w dobrej wierze nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania. Oznacza to, że posiadacz musi przez 20 lat nieprzerwanie i samoistnie władać nieruchomością, wykazując się przy tym rzeczywistym władztwem oraz wolą posiadania jej dla siebie.

Ocena dobrej wiary

Ocena dobrej wiary posiadacza odbywa się na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Oznacza to, że jeśli posiadacz początkowo był w dobrej wierze, ale później dowiedział się o braku swojego tytułu prawnego, to jego posiadanie nadal może być uznane za posiadanie w dobrej wierze, o ile pierwotnie był przekonany o swoim prawie. Kluczowe jest, aby to przekonanie było uzasadnione w chwili obejmowania nieruchomości.

Sądy, rozpatrując sprawy o zasiedzenie, szczegółowo badają, czy posiadanie miało charakter samoistny oraz czy posiadacz mógł uzasadnić swoją dobrą wiarę. Dowody mogą obejmować umowy, świadectwa, dokumenty podatkowe oraz zeznania świadków, które potwierdzają, że posiadacz rzeczywiście uważał się za prawowitego właściciela.

Liczenie czasu posiadania

Nieprzerwane posiadanie

Aby skutecznie zasiedzieć nieruchomość, posiadanie musi być nieprzerwane przez cały wymagany okres (20 lat w dobrej wierze). Przerwy w posiadaniu mogą wpłynąć na proces zasiedzenia, przerywając bieg terminu zasiedzenia. Przykładami przerw mogą być sytuacje, w których posiadacz dobrowolnie opuszcza nieruchomość lub zostaje z niej usunięty.

Możliwość doliczenia czasu posiadania poprzednika

Posiadacz może doliczyć do swojego okresu posiadania czas, przez który nieruchomość była posiadana przez jego poprzednika. Jest to możliwe pod warunkiem, że posiadanie przez poprzednika było również samoistne, a obecny posiadacz nabył to posiadanie w sposób legalny, np. poprzez dziedziczenie, darowiznę czy sprzedaż. Doliczenie tego czasu pozwala na skumulowanie okresów posiadania, co może przyspieszyć zasiedzenie.

Przykłady z praktyki

Przykład 1: Zakup nieruchomości na podstawie nieważnej umowy

Pan Jan kupił nieruchomość od osoby, która przedstawiła się jako jej właściciel, jednak umowa sprzedaży okazała się nieważna z powodu braku pełnomocnictwa sprzedawcy. Pan Jan, nieświadomy tego faktu, przez 20 lat mieszkał w domu, płacił podatki i wykonywał wszelkie prace remontowe. Po 20 latach sąd uznał jego posiadanie za zasiedzenie w dobrej wierze.

Przykład 2: Dziedziczenie nieruchomości

Pani Maria odziedziczyła nieruchomość po swoim dziadku, który posiadał ją przez 15 lat jako samoistny posiadacz w dobrej wierze. Pani Maria kontynuowała posiadanie przez kolejne 10 lat. W takim przypadku, doliczając czas posiadania dziadka, sąd uznał, że nieruchomość została zasiedziana w dobrej wierze.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Proces zasiedzenia nieruchomości, mimo że teoretycznie prosty, wymaga spełnienia wielu formalnych i prawnych wymogów. Skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej może znacząco ułatwić przejście przez ten skomplikowany proces i zwiększyć szanse na sukces.

Pomoc doświadczonej kancelarii prawnej:

  1. Analiza sytuacji prawnej: Prawnik dokładnie przeanalizuje sytuację klienta, oceni, czy spełnione są warunki do zasiedzenia oraz czy posiadanie nieruchomości jest w dobrej wierze. Taka analiza pozwala na uniknięcie błędów i niepotrzebnych komplikacji.
  2. Przygotowanie dokumentacji: Złożenie wniosku o zasiedzenie wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak dowody na posiadanie samoistne, umowy, rachunki za remonty i zeznania świadków. Prawnik pomoże w zgromadzeniu i uporządkowaniu niezbędnej dokumentacji, co jest kluczowe dla powodzenia sprawy.
  3. Reprezentacja przed sądem: Sprawa o zasiedzenie jest rozpatrywana przez sąd, a postępowanie sądowe może być skomplikowane i stresujące. Prawnik będzie reprezentował klienta przed sądem, dbając o jego interesy i zapewniając profesjonalną obronę.
  4. Doradztwo prawne: Kancelaria prawna może doradzić, jakie kroki podjąć, aby zwiększyć szanse na zasiedzenie nieruchomości. Prawnik wskaże najlepsze strategie, które pomogą udokumentować posiadanie samoistne i przekonać sąd o dobrej wierze klienta.
  5. Mediacje i negocjacje: W niektórych przypadkach warto rozważyć mediacje lub negocjacje z dotychczasowym właścicielem nieruchomości. Doświadczony prawnik może pomóc w prowadzeniu takich rozmów, dążąc do osiągnięcia korzystnego porozumienia.
  6. Doliczanie okresu posiadania poprzednika: Prawnik może pomóc w udokumentowaniu i doliczeniu okresu posiadania poprzedniego właściciela, co może przyspieszyć proces zasiedzenia.
zasiedzneie grafika

Zasiedzenie w dobrej wierze – Podsumowanie

Zasiedzenie w dobrej wierze jest skomplikowanym procesem prawnym, który wymaga spełnienia określonych warunków oraz wykazania dobrej wiary posiadacza. Dla skutecznego zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze konieczne jest nieprzerwane, samoistne posiadanie przez 20 lat. Dobra wiara oznacza, że posiadacz działał w przekonaniu, że jego posiadanie jest zgodne z prawem. Ocena dobrej wiary odbywa się na moment objęcia nieruchomości w posiadanie i wymaga uzasadnionych podstaw do przekonania o prawie do nieruchomości. Skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej w procesie zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze może przynieść wiele korzyści. Prawnik, specjalizujący się w takich sprawach, pomoże przejść przez skomplikowany proces, zapewniając profesjonalną pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania. Dzięki temu szanse na pomyślne zakończenie sprawy znacznie wzrastają.

Zadzwoń:

535 250 484

Zasiedzenie w dobrej wierze

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts