pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Spółka Komandytowa Kraków

Spółka Komandytowa Kraków

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Spółka Komandytowa Kraków.

Spółka komandytowa to jedna ze spółek osobowych, uregulowanych prawnie w Kodeksie spółek handlowych. Wyróżnia się na tle pozostałych spółek tym, że w jej przypadku przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i przynajmniej jeden (komandytariusz) odpowiada wyłącznie do kwoty wcześniej ustalonej przez wspólników – tzw. sumy komandytowej. Komplementariusz odpowiada za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie a komandytariusz wnosi jedynie wkład.


Jakie są zalety spółki komandytowej?

Pierwszą i najważniejszą jest samo podstawowe założenie spółki komandytowej – rozróżnienie wspólników na komandytariusza i komplementariusza. Często bywa tak, że jeden ze wspólników jest pewien sukcesu planowanej działalności i chce być osobą prowadzącą sprawy spółki, a drugi chciałby włożyć w nią tylko jakiś wkład – przykładowo pieniężny i nie odpowiadać majątkiem osobistym w razie niepowodzenia. Spółka komandytowa im to umożliwia.

Drugą dużą zaletą spółki komandytowej jest sposób jej opodatkowania, typowy dla spółek osobowych. Sama spółka jest jedynie płatnikiem podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to jest on płacony przez poszczególnych wspólników w formie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Dla rozróżnienia – w spółkach kapitałowych wygląda to tak, że podatek dochodowy jest najpierw płacony przez spółkę jako podatek podatek od osób prawnych CIT, a później zysk rozdzielany jest na wspólników, którzy odprowadzić muszą od niego podatek PIT.

Jako trzecią zaletę można wymienić fakt, iż wspólnikami mogą być również osoby prawne. Otwiera to możliwość założenia spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie spółka z o.o. Twór taki połączy zaletę optymalizacji podatkowej spółki komandytowej i wyłączenia odpowiedzialności osób fizycznych majątkiem osobistym charakterystyczną dla spółki z o.o.

Niewątpliwą zaletą jest też większa przystępność spółki komandytowej w porównaniu z kapitałowymi. Wszystko za sprawą braku minimalnego kapitału zakładowego, sporej elastyczności w kształtowaniu, prowadzeniu i rozwiązaniu spółki komandytowej i dowolności formy wkładów wnoszonych do spółki.

Spółka komandytowa posiada też wady.

Wadą takiej spółki jest niewątpliwie konieczność założenia jej przynajmniej przez dwóch wspólników. Jednak, jako iż nie muszą to być osoby fizyczne a drugim wspólnikiem może być osoba prawna np. spółka z o.o. to w praktyce prowadzić spółkę będzie jedna osoba, która występuje w podwójnej roli jako komandytariusz spółki komandytowej oraz jako członek zarządu komplemetariusza czyli spółki z o.o.

Wadą będą też koszta w porównaniu z innymi spółkami osobowymi. Przy zakładaniu spółki konieczne jest opłacenie aktu notarialnego, w formie którego musi być zawarta umowa spółki, wpisu do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W trakcie działalności spółki konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, co najczęściej oznacza konieczność zatrudnienia księgowego lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Wspólnicy muszą także odprowadzać składki ZUS w pełnej wysokości – nie ma tutaj możliwości skorzystania z ulgi przez pierwsze dwa lata jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Spółka komandytowa, jak każda z form prowadzenia działalności posiada zarówno zalety i wady. Każda osoba stojąca przed decyzją w sprawie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności powinna dobrze przemyśleć swoją decyzję przez pryzmat sytuacji w jakiej się znajduje i celów jakie chce osiągnąć w związku z prowadzoną działalnością. Priorytetem powinna być także optymalizacja podatkowa i zminimalizowanie kosztów prowadzonej działalności oraz zabezpieczenie swoich interesów prawnych, w tym ograniczenie ryzyka.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Spółka Komandytowa Kraków.

Related Posts