plen+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Rozwody Kraków: Skuteczny Prawnik

rozwody kraków

Rozwody Kraków: Szukasz doświadczonego prawnika specjalizującego się w rozwodach na terenie Krakowa ? Nasza kancelaria radcy prawnego w Krakowie oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu rozwodów. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

W poniższym artykule przedstawiono informacje dotyczące przeprowadzenia rozwodów w Krakowie. Artykuł skupia się na wyjaśnieniu aspektów praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania rozwodowego. Został on podzielony na sekcje, które w sposób zwięzły przedstawiają najważniejsze zagadnienia. Treść artykułu oparta jest na wieloletnim doświadczeniu prawników naszej Kancelarii w prowadzeniu rozwodów w Krakowie oraz innych miejscowościach. Zapraszam do lektury.

Jak przebiega rozwód w Krakowie ?

Postępowanie rozwodowe jest procesem sądowym, którego celem jest formalne zakończenie małżeństwa. W polskim prawie nie ma możliwości zakończyć związku małżonków w inny sposób niż na drodze sądowej. W Krakowie postępowania rozwodowe toczą się w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego, położonego na ul. Przy Rondzie 7 – w okolicach ronda mogilskiego.

Poniżej przedstawiono ogólny opis, jak może przebiegać postępowanie rozwodowe czy to w Krakowie czy w innym sądzie okręgowym na terenie Polski. Odpowiedziano także na pytania, które często wiążą się z prowadzeniem takiego postępowania – między innymi :

Ile czasu czeka się na rozwód ?
Ile kosztuje rozwód ?
Ile kosztuje adwokat lub radca prawny w sprawie o rozwód ?

Konsultacja z adwokatem w Krakowie

Proces rozwodowy zazwyczaj rozpoczyna się od spotkania z adwokatem lub radcą prawnym, który po dokładnym wysłuchaniu swojego klienta pomoże określić, jakie kroki należy podjąć i jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia postępowania rozwodowego. Poniżej dalsza część artykuł: Rozwody Kraków.

Przeczytaj na ten temat nasz artykuł: Adwokat rozwodowy Kraków”

Rozwody są często trudnym i emocjonalnie obciążającym procesem. Nasz zespół doświadczonych prawników doskonale rozumie delikatność takich spraw i stara się zapewnić swoim klientom jak najlepsze wsparcie.

Najczęściej w toku postępowania sądowego każda strona występuje w postępowaniu o rozwód z własnym adwokatem lub radcą prawnym. Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią równowagę procesową. Skuteczny adwokat lub radca prawny w sposób rzetelny zgromadzi niezbędne informacje na temat sytuacji swojego klienta. Kolejno przygotuje pismo procesowe czyli pozew lub odpowiedź na pozew, w którym to piśmie kompleksowo przedstawi żądania oraz ich uzasadnienie.

Pismo skutecznego prawnika powinno być oparte na dokładnym zrozumieniu sytuacji klienta oraz na przepisach prawa i doświadczeniu procesowym. Poniżej dalsza część artykuł: Rozwody Kraków.

Rozwody Kraków

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda pierwsze spotkanie z prawnikiem i ile kosztuje ? Zapraszamy do naszego artykułu: „Adwokat rozwód Kraków cennik”

Wniesienie pozwu o rozwód

Wniesienie pozwu o rozwód jest formalnym krokiem, który inicjuje postępowanie. W pozwie radca prawny lub adwokat określa przyczyny rozwodu i przedstawia wszelkie żądania, w tym czy wniosek dotyczy orzekania o winie, opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi, czy chociażby alimentów. Pozew jest pierwszym i w zasadzie najważniejszym pismem procesowym. Powinien być on przygotowany w odpowiedni sposób określony w przepisać postępowania cywilnego.

Dobrze przygotowany pozew pomaga zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem postępowania sądowego. Jeśli nie zawiera błędów oraz braków sądowych, sędzia nie będzie kierował wezwań do jego uzupełnienia a od razu prześle go drugiej stronie i wyznaczy termin rozprawy.

Poniżej infografika ukazująca najważniejsze kwestie związane z rozwodem:

Rozwody Kraków
Infografika: Rozwód najważniejsze kwestie

Odpowiedź na pozew

Po złożeniu pozwu o rozwód, sąd wyśle jeden egzemplarz pozwu do drugiej strony i zobowiąże ją do złożenia odpowiedzi w terminie dwóch tygodni. W odpowiedzi na pozew adwokat lub radca prawny wskażą czy ich klient zgadza się się z żądaniami pozwu, czy się im sprzeciwia i w jakim zakresie. Prawnik uzasadni także stanowisko procesowe i ewentualnie złoży odpowiednie wnioski dowodowe.

Złożenie odpowiedzi na pozew obwarowane jest terminem procesowym. Wobec tego należy przekazać dokumenty sądowe jak najszybciej swojemu prawnikowi, aby zdążył on w wyznaczonym terminie przygotować prawidłowo odpowiedź.

Rozprawa rozwodowa w Krakowie

W kolejnym kroku sąd wyznaczy termin rozprawy, na której strony będą mogły przedstawić swoje argumenty i dowody. Adwokat lub radca prawny będzie na rozprawie sądowej wraz ze swoim klientem. Będzie dbał o ochronę interesów klienta i przedstawi wszelkie zagadnienia procesowe wymagające wiedzy prawniczej.

Skuteczny prawnik będzie też odpowiednio argumentował swoje żądania oraz w sposób prawidłowy przeprowadzi postępowanie dowodowe. Sąd wysłucha także małżonków.

Ile kosztuje rozwód w Krakowie ?

W każdym sądzie, w tym również w Sądzie Okręgowym w Krakowie opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu, w innym wypadku sąd będzie wzywał o uzupełnienie braków formalnych.

W sytuacji, w której strony nie stać na poniesienie opłaty sądowej można ona starać się o zwolnienie z opłaty. Wtedy należy dokładnie opisać swoją sytuację finansową oraz dołączyć dokumenty na tą okoliczność. Zdarza się, że sąd będzie wymagał również wyciągów z rachunków bankowych.

Ile kosztuje adwokat lub radca prawny w sprawie o rozwód ?

Koszt jednorazowej konsultacji prawnej to ok. 250 zł.

Kompleksowe wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód zaczyna się od kwoty ok. 4.000 zł. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości kwestii spornych oraz zakresu prowadzonych działań. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ również to, czy małżonkowie będą ustalać winę w rozkładnie małżeństwa. Adwokat czy radca prawny, po ustaleniu zasad wynagrodzenia, zajmie się wszelkimi sprawami, od złożenia pozwu poprzez reprezentację w sądzie. Będzie też reagował na sytuację na sali rozpraw, chroniąc interesy swojego klienta.

Oprócz opłaty sądowej oraz wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego zazwyczaj nie ma więcej opłat, z którymi należałoby się liczyć w trakcie rozwodu.

Poniżej infografika przedstawiająca koszty postępowania rozwodowego:

Infografika: Koszty sprawy rozwodowej

Jak długo czeka się na rozwód w Krakowie?

Od złożenia pozwu w sądzie okręgowym w Krakowie na rozprawę czeka się zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. W tym czasie sąd zadekretuje sprawę i nada jej sygnaturę akt. Kolejno sąd wyśle pozew do drugiej strony i po otrzymaniu odpowiedzi wyznaczy termin rozprawy.

Postępowanie bez orzekania o winie jest postępowanie szybszym i może zakończyć się na pierwszej rozprawie.

Postępowanie, w którym sąd zobowiązany jest do ustalenia winy w rozkładzie małżeństwa jest postępowanie dłuższym. Takie postępowanie wymaga przeprowadzenia dowodów tj. najczęściej przesłuchania świadków oraz ewentualnie zgromadzenia dokumentów. Takie postępowanie trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy.

Gdzie w Krakowie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego w Krakowie, XI Wydziału Cywilnego Rodzinnego. Sąd położony jest na ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków w okolicach Ronda Mogilskiego.

Link do oficjalnej strony Sądu Okręgowego w Krakowie: https://krakow.so.gov.pl/

Mediacje Kraków

W sprawach, w których jest szansa, aby małżonkowie doszli do porozumienia w sprawie np. opieki nad dziećmi czy wysokości alimentów sąd może skierować na mediacje. Często również adwokat lub radca prawny kontaktuje się z prawnikiem drugiej strony, aby ustalić czy małżonkowie są w stanie na drodze polubownej ustalić kwestie sporne.

Wyrok rozwodowy w sądzie w Krakowie

Po zakończeniu postępowania sąd podejmie decyzję w sprawie rozwodu i związanych z nim kwestii. Strona niezadowolona może złożyć apelację do sądu wyższej instancji, w innym wypadku wyrok sądu staje się prawomocny i jest wiążący dla stron. Jeśli żadna ze stron nie złoży pisma w sprawie uzasadnienia wyroku to uprawomocni się on po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez sąd.

Zakończenie małżeństwa w Krakowie

Po zakończeniu postępowania rozwodowego małżeństwo jest formalnie rozwiązane, a strony są osobami rozwiedzionymi. Wyrok sądowy wysyłany jest do Urzędu Stanu Cywilnego gdzie kierownik urzędu dokonuje odpowiedniej adnotacji w akcie małżeństwa.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Z rozwiązaniem majątku związana jest także kwestia podziału majątku zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Poniżej dalsza część artykuł: Rozwody Kraków.

Na ten temat możesz znaleźć kompleksowy artykuł na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury: „Jak podzielić majątek po rozwodzie?”.

Jak podzielić majątek po rozwodzie

Artykuł: Rozwody Kraków – Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że przebieg postępowania rozwodowego może być różny w zależności od wielu czynników, takich jak dochodzenie winy w rozkładzie małżeństwa, obecność dzieci czy stopień współpracy między stronami. Często proces rozwodowy jest trudny i emocjonalnie wymagający, dlatego też wiele par decyduje się na wybór skutecznego adwokata lub radcy prawnego, aby uniknąć długiego i konfliktowego procesu sądowego. W tym zakresie często strony ze swoimi prawnikami spotykają się poza salą sądową aby poszukać porozumienia i zakończyć sprawę polubownie.

Rozwody Kraków: Skuteczny Prawnik. Kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym Setki skutecznie przeprowadzonych spraw o rozwód. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

Zadzwoń:

+ 48 535 250 484

Rozwody Kraków

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts