plen+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Podział majątku Kraków

Jak podzielić majątek po rozwodzie

Podział majątku Kraków: Szukasz doświadczonego prawnika specjalizującego się w podziale majątku na terenie Krakowa ? Nasza kancelaria radcy prawnego w Krakowie oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu podziału majątku. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

Małżeństwo to instytucja prawna, która opiera się nie tylko na więzach uczuciowych małżonków, ale również na wspólnym pożyciu gospodarczym i majątkowym. Aby było to łatwiejsze, polskie prawo przewidziało możliwość posiadania przez małżonków wspólnego majątku. Ustrój, w którym małżonkowie dysponują wspólnym majątkiem jest w Polsce sytuacją domyślną, która powstaje wraz ze związkiem małżeńskim, o ile inaczej nie zadecydowali sami małżonkowie. Ustrój wspólnoty majątkowej małżeńskiej ustaje jednak po rozwiązaniu małżeństwa . W jaki jednak sposób podzielić wtedy majątek małżeński?

 

Majątek małżeński

Na wstępie należy wyjaśnić, kiedy właściwie dochodzi do powstania w małżeństwie majątku wspólnego? Istnienie majątku wspólnego jest uzależnione od tzw. ustroju małżeńskiego. W większości przypadków małżonkowie nie ustanawiają w umowie odrębnych zasad dotyczących ich majątku małżeńskiego tzw. intercyzy. W takim wypadku obowiązuje automatycznie majątek wspólny wynikający z przepisów tzw. ustrój ustawowy. 

Ustroje majątkowe w małżeństwie można podzielić na ten wynikający z ustawy i umowny. Wspólny majątek pomiędzy małżonkami zawsze będzie istniał w ustroju ustawowym. Ustrój ustawowy może zostać zmieniony przez umowę zawartą przez małżonków tzw. Intercyzę, którą małżonkowie mogą podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Intercyza może nie tylko ograniczyć lub zlikwidować istnienie majątku wspólnego, ale również rozszerzyć zakres majątku wspólnego.

Domyślnym ustrojem majątkowym, jaki powstaje w małżeństwie, w którym brak jest umowy małżeńskiej jest ustrój ustawowy, który przewiduje istnienie majątku wspólnego. Taka sytuacja dotyczy zdecydowanej większości małżonków w Polsce.

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny stanowi tą część rzeczy posiadanych przez małżonków, do których posiadają oni równe i nieograniczone prawa. Wspólność majątkowa obejmuje wszelkie aktywa nabyte przez małżonków po zawarciu małżeństwa, za wyjątkiem przedmiotów służących do osobistego użytku, jak np. ubrania czy biżuteria. Oznacza to, że majątek, który zostaje zdobyty przez jednego lub obu małżonków w trakcie trwania małżeństwa, staje się wspólną własnością obojga.

Co nie wchodzi do majątku małżeńskiego ?

Do majątku wspólnego małżonków nie wchodzą aktywa nabyte przed powstanie wspólnoty majątkowej, czyli najczęściej nabyte po prostu przed zawarciem małżeństwa, a także aktywa nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Podział majątku Kraków
Infografika: Podział majątku Kraków

Kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzany w trakcie trwania małżeństwa oraz po rozwodzie. Podział majątku wspólnego dokonany w czasie trwania małżeństwa może nastąpić dopiero po zawarciu umowy zmieniającej ustrój w danym małżeństwie na taki, w którym nie ma wspólności majątkowej. Po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, znika również wspólnota majątkowa pomiędzy byłymi małżonkami. Wspólny majątek byłych małżonków, wciąż jednak wymaga fizycznego podzielenia.

W jaki sposób dokonuje się podziału majątku?

Podobnie, jak w przypadku wielu innych instytucji obecnych w prawie cywilnym, podzielenie majątku wspólnego może zostać przeprowadzone na drodze zgodnego porozumienia małżonków, jak również na drodze postępowania sądowego. W pierwszym przypadku podział może zostać dokonany po prostu na drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami. W przypadku działu dokonywanego przez sąd, podział majątku następuje na drodze postanowienia sądowego.

Umowny podział majątku

Umowny podział majątku wspólnego można przeprowadzić jedynie w sytuacji, gdy wśród małżonków planuje zgoda, co do potrzeby dokonania podziału, a także, co do jego szczegółów. Umowny podział majątku polega na zawarciu pomiędzy małżonkami umowy, w której rozdysponują pomiędzy siebie poszczególne składniki majątku.

Umowa dotycząca podziału majątku, co do zasady może zostać zawarta w dowolnej formie. Mimo, iż ustawodawca pozostawił w tym aspekcie swobodę, warto jednak, aby tego typu umowy zawsze zachowywały formę, co najmniej pisemną. Co ważne jednak swoboda w doborze formy umowy dokonującej podziału majątku w praktyce nie będzie możliwa. Wynika to z faktu, iż w przypadku majątków, w skład których wchodzą nieruchomości lub udziały w przedsiębiorstwach, konieczna jest forma aktu notarialnego.

Podział majątku Kraków
Infografika: Podział majątku Kraków

Jak sąd dzieli majątek ?

Sądowy podział majątku wspólnego jest możliwy zawsze, gdy tylko jeden z byłych małżonków domagać się będzie dokonania podziału majątku. Oznacza to, że Sąd może dokonać podziału majątku wbrew woli drugiej strony lub w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie ma zgody, co do szczegółów podziału. Możliwy jest również sądowy podział majątku w sytuacji istnienia zgody pomiędzy małżonkami.

Co do zasady sąd dzieli majątek po połowie. Wyjątkiem jest podział majątku w innych proporcjach. 

W przypadku spraw o podział majątku wspólnego właściwym jest Sąd Rejonowy miejsca położenia rzeczy, tzn. Sąd Rejonowy, w którego obszarze właściwości zlokalizowany jest majątek, np. należąca do małżonków nieruchomość.

Podział majątku Kraków
Infografika: Podział majątku Kraków

Ile kosztuje sprawa o podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów. Ich wysokość zależy od kilku czynników, m.in. od formy, w jakiej dochodzi do podziału majątku, a także jego wysokości i stopnia zgodności małżonków.

W przypadku podziału majątku dokonywanego przed notariuszem, wysokość taksy pobieranej przez notariusza jest zależna od wartości majątku, wobec którego dokonywany jest podział. Kwota ta wynosi od 100 zł w przypadku majątków o wartości do 3000 zł do nawet 10 000 zł, gdy podziałowi ulegają spadki o wartości kilku milionów złotych według stanu z 2023 roku.

Opłata sądowa w sprawach o dział spadku uzależniona jest od zakresu wniosku. Jeśli wniosek obejmuje przeprowadzenie przez Sąd zwykłego podziału majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej, opłata sądowa wynosi 1000 . Gdy wniosek o podzielenie majątku wspólnego zawiera zgodny projekt podziału to opłata sądowa w takiej sytuacji wynosi 300 . Wszystkie opisane kwoty dotyczą stanu z 2023 roku.

Podsumowanie

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany w trakcie trwania małżeństwa lub już po rozwodzie. Wiąże się on z likwidacją wszelkiej współwłasności istniejącej dotychczas pomiędzy małżonkami. Podział majątku wspólnego bardzo często może okazać się również niestety skomplikowanym procesem. W takich okolicznościach nieoceniona może okazać się pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego.

Podział Majątku Kraków. Poznaj procedury przedstawione przez prawników, którzy przeprowadzili ponad 200 postępowań tego rodzaju. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

Zadzwoń:

535 250 484

Podział majątku Kraków

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts