pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Zasiedzenie: ile lat ?

Zasiedzenie po ilu latach ? Zapraszamy do oglądnięcia filmu i przeczytania poniższych informacji.

Zasiedzenie to proces nabycia własności nieruchomości przez osobę nieuprawnioną do niej, która jednak wykonuje faktyczne prawo własności przez określony czas. Kluczowym elementem tego procesu jest czas posiadania nieruchomości oraz charakter posiadania – dobra lub zła wiara posiadacza.

Ile lat trzeba posiadać nieruchomość?

Czas wymagany do zasiedzenia nieruchomości różni się w zależności od tego, czy posiadacz działał w dobrej czy złej wierze:

  • Posiadanie w dobrej wierze: 20 lat
  • Posiadanie w złej wierze: 30 lat
Zasiedzenie ile lat
Zasiedzenie ile lat ?

Zasiedzenie w dobrej wierze – po ilu latach ?

Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce wtedy, gdy posiadacz nieruchomości jest przekonany, że przysługuje mu prawo do tej nieruchomości, choć w rzeczywistości takiego prawa nie posiada. Dobra wiara oznacza, że posiadacz działa w przekonaniu, iż nie narusza praw innej osoby. Przykładem posiadania w dobrej wierze może być sytuacja, w której osoba kupuje nieruchomość na podstawie umowy, która później okazuje się nieważna (np. z powodu błędów formalnych lub braku umocowania sprzedawcy). Jeżeli kupujący nie miał świadomości tych wad i miał uzasadnione podstawy sądzić, że umowa jest ważna, jest posiadaczem w dobrej wierze.

Długość okresu: W przypadku posiadania w dobrej wierze nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania. Oznacza to, że posiadacz musi przez 20 lat nieprzerwanie i samoistnie władać nieruchomością, wykazując się przy tym rzeczywistym władztwem oraz wolą posiadania jej dla siebie.

Zasiedzenie w złej wierze – po ilu latach ?

Posiadanie w złej wierze występuje wtedy, gdy posiadacz wie, że nieruchomość nie należy do niego, ale mimo to włada nią jak właściciel. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś celowo zajmuje opuszczoną nieruchomość, wiedząc, że nie ma do niej prawnego tytułu.

Długość okresu: W przypadku posiadania w złej wierze, czas wymagany do zasiedzenia nieruchomości wynosi 30 lat. Posiadacz musi przez 30 lat nieprzerwanie i samoistnie władać nieruchomością, mając świadomość, że nie jest jej prawnym właścicielem.

Liczenie czasu posiadania

Nieprzerwane posiadanie

Aby skutecznie zasiedzieć nieruchomość, posiadanie musi być nieprzerwane przez cały wymagany okres (20 lub 30 lat). Przerwy w posiadaniu mogą wpłynąć na proces zasiedzenia, przerywając bieg terminu zasiedzenia. Przykładami przerw mogą być sytuacje, w których posiadacz dobrowolnie opuszcza nieruchomość lub zostaje z niej usunięty.

Możliwość doliczenia czasu posiadania poprzednika

Posiadacz może doliczyć do swojego okresu posiadania czas, przez który nieruchomość była posiadana przez jego poprzednika. Jest to możliwe pod warunkiem, że posiadanie przez poprzednika było również samoistne i obecny posiadacz nabył to posiadanie w sposób legalny, np. poprzez dziedziczenie, darowiznę czy sprzedaż. Doliczenie okresu posiadania jest szczególnie istotne, gdy zmiany posiadaczy zachodziły płynnie, bez przerw w samoistnym posiadaniu. Na przykład, jeśli poprzedni posiadacz władał nieruchomością przez 10 lat, a obecny posiadacz włada nią przez kolejne 20 lat, to możliwe jest zasiedzenie nieruchomości w złej wierze po 30 latach posiadania.

Ocena dobrej i złej wiary

Ocena dobrej lub złej wiary posiadacza odbywa się na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Oznacza to, że jeśli posiadacz początkowo był w dobrej wierze, ale później dowiedział się o braku swojego tytułu prawnego, to jego posiadanie nadal może być uznane za posiadanie w dobrej wierze, o ile pierwotnie był przekonany o swoim prawie. Kluczowe jest, aby przekonanie to było uzasadnione w chwili obejmowania nieruchomości.

Dowody posiadania

Sądy, rozpatrując sprawy o zasiedzenie, badają szczegółowo, czy posiadanie miało charakter samoistny oraz czy posiadacz mógł uzasadnić swoją dobrą lub złą wiarę. Dowody mogą obejmować umowy, świadectwa, dokumenty podatkowe oraz zeznania świadków, które potwierdzają, że posiadacz rzeczywiście uważał się za prawowitego właściciela i odpowiednio władał nieruchomością.

Zasiedzenie: ile lat ? Podsumowanie

Zasiedzenie jest procesem prawnym, który pozwala na nabycie własności nieruchomości przez długotrwałe posiadanie. Kluczowe znaczenie ma tu czas posiadania oraz charakter tego posiadania – dobra lub zła wiara. Aby zasiedzieć nieruchomość, posiadanie musi być nieprzerwane przez 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze. Doliczanie okresu posiadania poprzednika może przyspieszyć proces zasiedzenia, pod warunkiem, że posiadanie było samoistne i legalne. W procesie zasiedzenia ważne jest również właściwe udokumentowanie posiadania oraz ocena wiary posiadacza przez sąd.

Szukasz doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach o zasiedzenie ? Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu zasiedzenia. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się z prawnikiem telefonicznie.

Zadzwoń:

535 250 484

Zasiedzenie: ile lat ?

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts