pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Prawnik Kraków Zachowek

Prawnik Kraków Zachowek

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Prawnik Kraków Zachowek.

Zachowek to instytucja prawa spadkowego unormowana w Kodeksie cywilnym, mająca na celu ochronę interesów osób najbliższych dla testatora w przypadku ich pominięcia w testamencie lub przekazania im części mniejszej niż należna z zachowku.

Jeżeli po otwarciu testamentu okaże się, że zmarły pominął część spadkobierców w swojej ostatniej woli lub otrzymali oni bardzo małą część spadku to bez względu na ten fakt mogą oni upomnieć się o należną im część pozostawionego przez zmarłego majątku. Prawo to jednak przysługuje wyłącznie osobom najbliższym tj. zstępnych (dzieci), małżonka oraz rodziców spadkodawcy.

Zwykle wysokość zachowku to połowa wartości, która przysługiwałaby, gdyby dziedziczenie odbyło się w sposób ustawowy. Jeśli jednak pominięty spadkobierca jest trwale niezdolni do pracy lub jest małoletni to wartość ta wyniesie 2/3 części ustawowej.

Zachowku można żądać w drodze sądowej od spadkobiercy testamentowego. Na poczet zachowku można zaliczyć część spadku, którą uprawniony otrzymał, a także darowiznę od testatora bądź koszty wychowania oraz wykształcenia uprawnionego zstępnego poniesione przez spadkodawcę, jeśli wykraczały poza przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania online wypełnij formularz.

Prawnik Kraków zachowek.

Wydziedziczenie

Uprawnienie o zachowek nie przysługuje, jeśli członek najbliższej rodziny zostałby przez testatora skutecznie wydziedziczony. Wydziedziczenie jest właściwie pozbawieniem prawa do zachowku i by można go zastosować, muszą wystąpić pewne określone przesłanki ku temu. Nie można po prostu wydziedziczyć najbliższej osoby bez uzasadnionego powodu. Musi wystąpić któraś z trzech przesłanek:

1) Osoba ta wbrew naszej woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

2) Osoba ta dopuściła się względem nas albo jednej z najbliższych nam osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

3) Osoba ta uporczywie nie dopełnia względem nas obowiązków rodzinnych.

Powód wydziedziczenia należy zawrzeć w testamencie. Wydziedziczyć można wszystkich, którym przysługuje prawo do zachowku, a więc zarówno zstępnych, jak i małżonka czy rodziców. Jeśli spadkodawca przebaczy wydziedziczonemu, działając z pełnym rozeznaniem, to nie może go wydziedziczyć.

Należy pamiętać, że zstępni wydziedziczonego zstępnego dalej będą uprawnieni do zachowku. Przykładowo, jeśli spadkodawca wydziedziczy syna to jego dzieci, a wnuki spadkodawcy mogą upomnieć się o swój zachowek.

Komu jeszcze nie przysługuje zachowek?

Zachowek nie przysługuje również osobom, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy oraz małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca wystąpił z uzasadnionym żądaniem o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a także osobom uznanym za niegodne dziedziczenia.

Niegodna dziedziczenia natomiast będzie osoba, która:

1. dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2. podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3. umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy;

4. podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Prawnik Kraków Zachowek – Podsumowanie

Jak można zauważyć, instytucja zachowku została opracowana w ten sposób, by osoby najbliższe pominięte w spadku również otrzymały coś po zmarłym, a jednocześnie by nie dopuścić do sytuacji, w której zachowek otrzyma osoba, która z powodu swojego zachowania nie zasługuje na spadek.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania online wypełnij formularz.

Prawnik Kraków zachowek.

Zadzwoń:

535 250 484

Prawnik Kraków Zachowek

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts