pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Podważenie testamentu: prawnik Kraków radzi

Jak podważyć testament? Poniżej doświadczony prawnik z Krakowa doradza w jaki sposób podważyć testament. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz.

Testament jest przejawem ostatniej woli i szczególnie ważne jest, by została uszanowana oraz poprawnie zrozumiana i wdrożona. Niestety czasami zdarza się, że występują wątpliwości czy rzekoma ostatnia wola, z którą mamy do czynienia rzeczywiście nią jest. Z praktyki pracy Kancelarii, która ma siedzibę w Michowie, Proszowicach i Krakowie prawnicy uczestniczyli w wielu postępowaniach sądowych, których przedmiotem było podważenie autentyczności sporządzonego testamentu. Poniżej opiszemy kilka przykładów, w których mamy najczęściej do czynienia w pracy prawnika.

Nieważność testamentu

Podstawowy sposób podważenia testamentu to udowodnienie, że wystąpiła któraś z przesłanek z art. 945 §1 Kodeksu cywilnego:

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli to stan, w którym testator nie mógł w pełni świadomie sporządzić testamentu z powodu zaburzenia świadomości wywołanego np. chorobą. Aby udowodnić wystąpienie tej okoliczności, należy powołać biegłego lekarza, który nawet po śmierci testatora będzie w stanie na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu ocenić jego stan psychiczny.

Kolejna możliwość to działanie testatora pod wpływem błędu takiego, że gdyby nie był w tym błędzie, to prawdopodobnie testament wyglądałby inaczej. Należy wtedy uprawdopodobnić, że błąd miał istotne znaczenie dla woli testatora.

Działanie pod wpływem groźby. Jeśli posiadamy dowody, że ktoś zmusił testatora do sporządzenia testamentu w określonej formie, grożąc mu przykładowo zamachem na życie jego rodziny lub wyjawieniem jakiejś tajemnicy — jest możliwe podważenie testament z tego powodu.

Na powołanie się na którąś z tych przyczyn jest trzy lata od dowiedzenia się o jej wystąpieniu. Możliwość taka wygasa również dziesięć lat po otwarciu spadku.

Aby móc podnieść któryś z zarzutów, należy mieć interes prawny, przykładowo być jednym ze spadkobierców.

Można tym sposobem podważyć każdą z możliwych form testamentu, również testament notarialny. Notariusz nie zawsze jest świadomy położenia testatora lub jego zdrowia psychicznego.

Podważenie autentyczności testamentu

Testament holograficzny, czyli zapisany odręcznie można podważyć na podstawie opisanych powyżej przesłanek oraz również kwestionując jego autentyczność. Należy wtedy powołać się na opinię biegłego grafologa, który porówna testament z innymi dokumentami zapisanymi odręcznie przez testatora i będzie w stanie stwierdzić czy został on zapisany jego ręką.

Kilka testamentów

Czasem mamy do czynienia z sytuacją, w których sporządzonych jest kilka testamentów i każdy jest autentyczny.  W takiej sytuacji należy ustalić, który z nich został sporządzony jako ostatni. Najnowszy testament obowiązuje w całości, natomiast wszystkie ustalenia z poprzednich testamentów, których nie da się pogodzić z najnowszych — ulegają odwołaniu. Nieważnym jest zapis testatora w którymś z testamentów, że zrzeka się prawa odwoływania i zmieniania swojej woli — kolejne testamenty będą mimo to ważne.

Podważenie testamentu Prawnik Kraków – Podsumowanie

W polskim stanie prawnym testament jest dokumentem o szczególnym znaczeniu. Został on zabezpieczony prawnie w taki sposób, by ostatnia wola testatora została uszanowana, a wszelkie formy jej podważenia są możliwe wyłącznie w uzasadnionej wątpliwości do jej autentyczności oraz w sposób czyniący zadość woli testatora w czasie jego pełnej sprawności psychicznej. Nadmienić należy, że każda sytuacja jest inna i w niektórych przypadkach podważenie testamentu może okazać się bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Aby to jednak ocenić należy omówić sytuację z doświadczonym prawnikiem w tego rodzaju sprawach.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Podważenie testamentu Prawnik Kraków.

Related Posts