pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Dział spadku Kraków: przebieg, wniosek, formy podziału i koszty

dział spadku kraków

Dział spadku Kraków – jak to zrobić najlepiej ? Poniżej doświadczony prawnik z Krakowa opisuje całą procedurę. Zapraszamy do lektury.

Dział spadku to procedura prawna, mająca na celu podział majątku zmarłego między spadkobierców. W Krakowie, podobnie jak w całej Polsce, dział spadku może przebiegać na dwa sposoby: na drodze umowy między spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, jak przebiega dział spadku, kto może złożyć wniosek, jakie są formy podziału oraz ile kosztuje podział majątku spadkowego.

Przebieg działu spadku Kraków

1. Inicjacja procesu:

Dział spadku rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jednego lub kilku spadkobierców. Wniosek ten może być składany w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub może być sporządzony w formie umowy między wszystkimi spadkobiercami.

2. Składniki majątku spadkowego:

Przedmiotem działu spadku są wszystkie aktywa wchodzące w skład majątku zmarłego, takie jak nieruchomości, środki finansowe, przedmioty ruchome, udziały w spółkach i prawa majątkowe. Długi spadkowe nie podlegają podziałowi, jednak odpowiedzialność za nie przekształca się z odpowiedzialności solidarnej na podzielną po dokonaniu działu spadku.

Kto może złożyć wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy spadkobierca lub osoba, która nabyła udział w spadku. Ponadto, uprawnieni do złożenia wniosku są wierzyciele spadkobiercy, którzy uzyskali zajęcie prawa do żądania działu, prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Formy podziału spadku Kraków

1. Umowny dział spadku:

Umowny dział spadku polega na zawarciu umowy między wszystkimi spadkobiercami. Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość. W innych przypadkach wystarczy zwykła forma pisemna. Umowa ta określa, które składniki majątku przypadają poszczególnym spadkobiercom, ewentualne spłaty między nimi oraz podział długów spadkowych za zgodą wierzycieli.

2. Sądowy dział spadku:

Sądowy dział spadku jest stosowany, gdy nie ma zgody między spadkobiercami co do sposobu podziału majątku. Wówczas sąd na wniosek jednego ze spadkobierców dokonuje podziału majątku na mocy postanowienia sądowego. Sąd może zarządzić:

 • podział fizyczny majątku,
 • przyznanie określonych składników jednemu lub kilku spadkobiercom ze spłatą pozostałych,
 • sprzedaż majątku i podział uzyskanej kwoty.

Koszty działu spadku w Krakowie

Koszty działu spadku mogą się znacznie różnić w zależności od formy podziału i wartości majątku.

1. Koszty umownego działu spadku:

W przypadku umownego działu spadku, koszty są związane z opłatami notarialnymi. Taksa notarialna zależy od wartości majątku:

 • Do 3000 zł – 100 zł,
 • Od 3000 do 10 000 zł – 200 zł,
 • Od 10 000 do 30 000 zł – 400 zł,
 • Od 30 000 do 60 000 zł – 1000 zł,
 • Od 60 000 do 1 000 000 zł – 1 500 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • Od 1 000 000 do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • Powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł (maksymalnie 10 000 zł).

2. Koszty sądowego działu spadku:

Koszty sądowego działu spadku są stałe i wynoszą:

 • 300 zł za wniosek o dział spadku,
 • 1000 zł, jeżeli podział majątku wymaga zniesienia współwłasności rzeczy,
 • 600 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału.

Zakres pomocy prawnej kancelarii

Kancelarie prawne oferują szeroki zakres usług związanych z działem spadku. Zakres pomocy prawnej obejmuje:

 • Konsultacje prawne dotyczące dziedziczenia i działu spadku.
 • Sporządzanie wniosków o dział spadku.
 • Reprezentacja klientów przed sądem.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów o dział spadku.
 • Pomoc w mediacjach między spadkobiercami.
 • Sporządzanie pism procesowych i apelacji.
 • Analiza i ocena wartości majątku spadkowego.
 • Porady prawne dotyczące optymalizacji podatkowej związanej z dziedziczeniem.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Korzystanie z pomocy prawnika w sprawach dotyczących działu spadku jest zdecydowanie zalecane z kilku powodów:

 1. Kompleksowa obsługa prawna: Prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na skuteczne i zgodne z prawem przeprowadzenie działu spadku.
 2. Redukcja konfliktów: Prawnik może pomóc w mediacjach między spadkobiercami, co często pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.
 3. Precyzyjne sporządzanie dokumentów: Profesjonalista zadba o prawidłowe sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, co minimalizuje ryzyko błędów formalnych.
 4. Reprezentacja przed sądem: Prawnik może reprezentować spadkobierców w sądzie, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych spraw spadkowych.
 5. Optymalizacja kosztów i czasu: Dzięki doświadczeniu prawnika proces działu spadku może przebiegać sprawniej i szybciej, co pozwala na redukcję kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Podsumowanie

Dział spadku to procedura prawna, w wyniku której spadkobiercy dokonują podziału majątku otrzymanego po zmarłym. Mogą oni podzielić spadek w formie umowy zwykłej lub aktu notarialnego, a także w ramach postępowania sądowego. W związku z kompleksowością dziedziczenia i potencjalnymi sporami między spadkobiercami, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Taka fachowa asystencja może zapewnić rzetelną i precyzyjną interpretację zapisów testamentowych, pomóc w rozwiązaniu ewentualnych konfliktów oraz zminimalizować koszty i czasochłonność procesu dziedziczenia. Wybór odpowiedniego prawnika może zapewnić spadkobiercom spokój i pewność, że ich interesy zostaną należycie reprezentowane w trakcie dziedziczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania, wypełnij formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Prawnik dział spadku w Krakowie jest gotowy, aby pomóc Ci w każdej kwestii związanej z podziałem majątku po zmarłym.

Zadzwoń:

535 250 484

Dział spadku Kraków

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts