pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Żałoba i konflikt

Opisana historia jest jedynie inspirowana doświadczeniem Kancelarii - nie opisuje rzeczywistych wydarzeń
Prawnik Kraków, Miechów, Proszowice

O sprawie

Klientki zgłosiły się do kancelarii w sprawie podziału spadku po zmarłym ojcu. W skład spadku wchodziła firma transportowa ojca oraz majątek w postaci nieruchomości. Klientki miały spór z bratem, który był prawą ręką ojca i prowadził jego sprawy. Po śmierci chciał on kontynuować działalność firmy i nie planował podziału majatku.
Prawo spadkweDział spadku
Czas trwania12 miesięcy
Prawnikr. pr. Marcin Grabowski

Podział majątku spadkowego jest kategorią spraw, w których jeśli to możliwe należy poszukiwać porozumienia i sposobu podziału majątku w drodze wzajemnych negocjacji. Taki przebieg sprawy jest wskazany ze względu na relacje rodzinne, wyjątkowe okoliczności związane ze śmiercią bliskiej osoby oraz zazwyczaj silne pragnienie zachowania dobrych relacji na przyszłość. 

Zgodnie z § 1 art. 1037 kodeksu cywilnego:

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Wyzwanie

Wyzwaniem w sprawie było osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, które pozwoliłoby na ochronę prawnych interesów klientek kancelarii, jak również w miarę możliwości pozwoliłoby na możliwie szybkie i pozbawione długofalowych konsekwencji zakończenie rodzinnego konfliktu.

Nasze działania

1. Wstępna analiza sprawy

Pracownicy kancelarii dokładnie przeanalizowali sytuację i zebrali wszelkie niezbędne informacje dotyczące spadku, firmy transportowej i majątku w postaci nieruchomości, a także dokumentację związana z działalnością firmy.

2. Wyznaczenie celu i strategii

Na podstawie zebranych informacji i analizy sytuacji, prawnicy kancelarii wyznaczyć cel i strategię dla swoich klientek.

3. Negocjacje

W ramach przyjętej strategii, prawnicy Kancelarii podjęli próbę negocjacji z bratem klientki. Negocjacje prowadzone w sposób skoncentrowany na uzyskaniu porozumienia, co do podziału majątku. Ich powodzenia zależało od otwartości na rozmowę i skłonność obu stron do kompromisu.

4. Osiągnięcie porozumienia

Pomimo wielu trudności strategie negocjacyjne przyniosły sukces, jakim było zawarcie porozumienia.

Rezultat

Poprzez umiejętny dobór strategii negocjacyjnych oraz bogate doświadczenie, prawnicy kancelarii osiągnęli satysfakcjonujące zarówno klientki, jak również ich brata porozumienie. Rodzeństwo dokonało przed notariuszem działu spadku zgodnego z przyjętym porozumieniem. Brat dokonał spłat swoich sióstr i mógł w dalszym ciągu kontynuować zapoczątkowane w przeszłości przez zmarłego ojca dzieło budowy firmy. Dzięki kompromisowi strony zachowały dobre relacje rodzinne, co okazało się szczególnie istotne w sytuacji takiego dramatu, jakim była śmierć bliskiej osoby.

Chętni Ci pomożemy!

Chcesz uzyskać szybko pomoc i bezpłatną wycenę. Zadzwoń lub napis wiadomość. Odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

Zadwoń:
+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl Pn – Pt 08:00-17:00